wisswatches bonniewatches cheapchinajerseysfree nikenflcheapjerseyschina wholesalechinajerseysfreeshipping cheapjordans1 cheaprealyeezysshoesforsale chinajerseysatwholesale yeezyforcheap watchesbin cheap-airjordans

Chiến lược

Cập nhật: 05/07/2017
Lượt xem: 2736
Tóm tắt chiến lược chương trình

Mục tiêu chiến lược đến năm 2025
Cải thiện một cách bền vững đời sống của những người còn gặp nhiều khó khăn và sống phụ thuộc vào nguồn tài nguyên thiên nhiên trong các vùng nông thôn mà họ chưa được tiếp cận đến các nguồn lực phát triển một cách đầy đủ và ít có ảnh hưởng lên quá trình ra các quyết định có tác động đến cuộc sống của họ. 

Các lĩnh vực hoạt động cho giai đoạn 2016-2025 

Thúc đẩy phát triển các giá trị bản địa của các cộng đồng dân tộc thiểu số nhằm đảm bảo an ninh lương thực, sinh kế bền vững, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và thích ứng với biến đổi khí hậu. 
Quản lý tài nguyên thiên nhiên ở qui mô tiểu khu vực, qui mô vùng nhằm đảm bảo tiếp cận và hưởng lợi một cách công bằng cho các cộng đồng dân tộc thiểu số nghèo, bao gồm cả nữ và nam.  
Liên kết thị trường cho các sản phẩm bản địa vì lợi ích của cộng đồng, vì lợi ích của phụ nữ và trẻ em.   
Củng cố và nâng cao năng lực cho các cộng đồng, HTX, THT, các tổ chức CSO, đặc biệt là các tổ chức của người dân tộc thiếu số và cộng đồng của họ. 
Đảm bảo quyền quyết định của phụ nữ thông qua củng cố, nâng cao năng lực để họ có thể ra các quyết định về kinh tế và tham gia vào các quá trình ra quyết định khác của cộng đồng. Giáo dục và chia sẻ thông tin với cộng đồng để cộng đồng có thể nhìn nhận đúng về các giá trị của phụ nữ và đóng góp của họ trong gia đình, xã hội và trong phát triển bền vững.   
Hỗ trợ, vận động nhằm đảo bảo các cộng đồng người dân tộc thiểu số và các tổ chức cộng đồng của họ thực hiện các quyền tiếp cận và hưởng lợi một cách công bằng trong lĩnh vực sinh kế và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.
Tăng cường và củng cố quan hệ đối tác với các cá nhân, tổ chức khác bao gồm các cơ quan của Chính phủ, các tổ chức xã hội, các công ty tư nhân vì lợi ích của các cộng đồng nghèo, phụ nữ và trẻ em.   

Tóm tắt chiến lược tổ chức

Tiếp tục thúc đẩy Quản trị tốt
Tiếp tục duy trì Tầm nhìn và Sứ mệnh của tổ chức, duy trì  và củng cố cơ chế quản trị tốt thông qua các cơ chế quản trị hiện hành như được chi tiết trong Tài liệu Quản trị của Trung tâm, đặc biệt là cơ chế đảm bảo sự tham gia của cán bộ nữ và nam trong việc ra các quyết định về quản lý tổ chức. Tăng cường và thúc đẩy sự tham gia của người hưởng lợi, bao gồm cả nữ và nam vào các quá trình ra quyết định của Trung tâm ở cấp tổ chức.
Có kế hoạch đào tạo và tuyển dụng Giám đốc mới vào năm 2018 sau nhiệm kỳ 4 năm của Giám đốc hiện hành. 

Củng cố Hệ thống quản lý và nâng cao năng lực cán bộ
Tập trung vào việc củng cố hệ thống quản lý hành chính, tài chính, nhân sự và phát triển chương trình, phát triển quan hệ đối tác.
Tiếp tục duy trì nguyên tắc “Lấy con người làm trung tâm” trong phát triển nguồn nhân lực, phấn đấu tạo ra môi trường làm việc tốt nhất cho cán bộ. Nâng cao năng lực cho cán bộ cả về kiến thức, kỹ năng cho cán bộ nhằm đáp ứng các yêu cầu về quản lý tổ chức và thực hiện chiến lược chương trình.
 
Kế hoạch phát triển nhân sự 2016-2025

 
 
Tập trung hướng đến các nhóm đối tượng đích của chương trình

Các cộng đồng, đặc biệt là các cộng đồng người dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam là nơi có tỷ lệ người nghèo cao nhất trong cả nước, dễ bị tổn thương do tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu, là nhóm đối tượng mà CHIASE hướng đến hỗ trợ. Người dân trong các cộng đồng này cũng là những người còn gặp nhiều khó khăn và sống phụ thuộc vào nguồn tài nguyên thiên nhiên, chưa được tiếp cận đến các nguồn lực phát triển một cách đầy đủ và ít có ảnh hưởng lên quá trình ra các quyết định có tác động đến cuộc sống của họ. Chính vì vậy, CHIASE coi cộng đồng người dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc là nhóm đối tượng quan trọng hàng đầu đảm bảo cho sự thành công của các hoạt động can thiệp của CHIASE ở cấp cộng đồng. CHIASE sẽ làm việc chặt chẽ với người dân trong các cộng đồng này, đặc biệt là phụ nữ, người nghèo, người dân tộc thiểu số và các nhóm dễ bị tổn thương khác để cùng với họ xác định các vấn đề, tìm kiếm giải pháp và cùng hành động để bảo tồn và sử dụng nguồn tài nguyên giống, kỹ thuật và tri thức bản địa nhằm mang lại cho cộng đồng các sinh kế và tài nguyên thiên nhiên bền vững.

Tăng cường củng cố quan hệ đối tác
CHIASE sẽ tăng cường củng cố và hợp tác với các cơ quan của Chính phủ, các tổ chức xã hội, các công ty tư nhân cũng như các cá nhân và tổ chức khác, những người quan tâm đến lợi ích và phát triển bền vững cho các cộng đồng nghèo, các cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Việc phát triển các quan hệ hợp tác dựa trên bốn nguyên tắc chủ đạo:
  1. Hợp tác dựa trên tinh thần hiểu biết, tôn trọng và hướng tới Tầm nhìn, Sứ mệnh và Giá trị cốt lõi của cả hai bên.
  2. Các hoạt động phải xuất phát từ nhu cầu và lợi ích của nhóm đối tượng của CHIASE và phải là mối quan tâm chung của cả CHIASE và đối tác.
  3. Các hoạt động hợp tác phải là mối quan tâm của cả hai bên và phải đảm bảo mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.
  4. Các hoạt động hợp tác cần phát huy được thế mạnh, bù đắp được điểm yếu của mỗi bên và mang lại giá trị chia sẻ, học hỏi và tổng lực cho mối quan hệ hợp tác. 
CHIASE sẽ sẵn sàng tự điều chỉnh và thay đổi mình để đáp ứng nhu cầu và xây dựng được mối quan hệ đối tác chiến lược với tất cả những ai có cùng mối quan tâm như CHIASE Hợp tác và Chia sẻ vì một Xã hội ngày càng Công bằng và Tốt đẹp hơn”.

Huy động nguồn lực
CHIASE và cộng đồng sẽ tiếp tục tự huy động nguồn lực nhằm chung tay hỗ trợ các hộ gia đình nghèo, những người cần sự hỗ trợ và giúp đỡ nhiều hơn trong cộng đồng. CHIASE sẽ tiếp tục tìm kiếm sự hỗ trợ  của các nhà tài trợ truyền thống, và đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với các đối tác, các nhà tài trợ  phi truyền thống bao gồm các công ty tư nhân, các cá nhân,  các tổ chức, những ai quan tâm đến đời sống của người nghèo và các cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam. CHIASE sẽ học hỏi được từ các nhà tài trợ, đặc biệt là các nhà tài trợ mới các kinh nghiệm, các thông tin chiến lược cập nhật về xu hướng phát triển và các phương pháp làm việc mới trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động tài trợ. Thiết lập các mối quan hệ hợp tác với nhiều nhà tài trợ với các hình thức hợp tác mới sẽ giúp cho CHIASE đa dạng hóa các nguồn tài trợ nhằm đảm bảo tính bền vững cho các hoạt động của tổ chức và vì lợi ích của các cộng đồng nghèo, các cộng đồng người dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

 
Các bài giới thiệu khác:
TRUNG TÂM HỖ TRỢ GIÁ TRỊ BẢN ĐỊA VÀ MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG
Địa chỉ: P2107 - nhà CT2, chung cư  Skylight, ngõ Hòa Bình 6, 125D Minh Khai, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (+84-24) 3.624.1755
Bản quyền website thuộc về GiatriBD&MTBV.com.vn
Thiết kế websiteSEO - Tất Thành
Replica Bags Replica Bottega Veneta Replica Celine Replica Christian Dior Replica Gucci Replica Gucci Belt Replica Gucci Shoes Replica Hermes Replica Loewe Replica Louis Vuitton Replica Louis Vuitton Belt Replica Louis Vuitton Shoes Replica Mulberry Replica Prada Replica YSL taschen imitate Bottega Veneta imitate Bvlgari imitate Celine imitate Christian Dior imitate Gucci imitate Hermes imitate Loewe imitate Louis Vuitton imitate Mulberry imitate Prada imitate YSL imitate Bolsos imitacion imitacion Bottega Veneta imitacion Bvlgari imitacion Celine imitacion Christian Dior imitacion Gucci imitacion Hermes imitacion Loewe imitacion Louis Vuitton imitacion Mulberry imitacion Prada imitacion YSL imitation sac pas cher imitation Bottega Veneta imitation Bvlgari imitation Celine imitation Christian Dior imitation Gucci imitation Hermes imitation Loewe imitation Louis Vuitton imitation Mulberry imitation Prada imitation YSL imitazioni borse perfette imitazioni Bottega Veneta imitazioni Bvlgari imitazioni Celine imitazioni Christian Dior imitazioni Gucci imitazioni Hermes imitazioni Loewe imitazioni Louis Vuitton imitazioni Mulberry imitazioni Prada imitazioni YSL namaak tassen kopen namaak Bottega Veneta namaak Bvlgari namaak Celine namaak Christian Dior namaak Gucci namaak Hermes namaak Loewe namaak Louis Vuitton namaak Mulberry namaak Prada namaak YSL